Szakmai nap Kecskeméten

Immár hagyomány a Bonyhádi Gondozási Központban, hogy minden évben, a szociális munka napjához kapcsolódóan külsõ helyszínen – más megyében, más intézményben – szakmai napot tartanak, az ismeretek bõvítése végett.

Az idei évben a szakmai napon elsõként a Kecskeméti Városházán tettek látogatást, majd egy rövid városnézés keretében a nevezetességekkel ismerkedtek. Ezután a csoport Ballószögre látogatott, ahol az Aranykor Idõskorúak Otthonát tekintették meg. Ez az intézmény Magyarországon szinte egyedülállóan magas színvonalat, kényelmet biztosít. Alapítvány mûködteti, melynek feladata, hogy az Otthonban élõ vagy csak bizonyos idõt eltöltõ idõskorú emberek részére minél szélesebb körû gondoskodást nyújtson, illetve a hozzáforduló és rászoruló idõsek szociális-, egészségügyi támogatása is fontos szerepet kap.

Idén elõször lehetõség volt arra, hogy a TÁMOP-5.4.9-11/1—2012-0016 számú, a „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” címû pályázat keretében foglalkoztatott önkéntesek részt vehessenek a szakmai napon. Így tudtuk megköszönni az önkéntes munkát végzõknek az Intézmény életében kimagasló hasznosságú tevékenységüket, hogy önzetlenül segítenek a környezetünkben élõkön.

A Bonyhádi Gondozási Központ õszinte megbecsülését fejezi ki azoknak a kollegáknak és önkénteseknek, akik nap mint nap hitükkel és meggyõzõdésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek, felnõtt, idõskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan – az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tõlük telhetõ segítséget.