Beszámolnak a bizottsági vezetõk

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete augusztus 28-án, csütörtökön 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról, az Ipari Park beruházásról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl

3.) Javaslat Bonyhád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 4/2014.

(II. 21.) sz. rendelet módosítására  

4.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról 

5.) Beszámoló az Oktatási-, Kulturális, Sport- és Közrendvédelmi Bizottság munkájáról

6.) Beszámoló a Pénzügyi Ellenõrzõ és Jogi- Ügyrendi Bizottság munkájáról

7.) Beszámoló a Gazdasági- és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról

8.) A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata 2. sz. függelékének módosítása

9.) A 6/2003. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

10.) A Helyi Választási Bizottság megválasztása

11.) Bonyhádi Varázskapu Bölcsõde és Óvoda alapító okiratának módosítása

12.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsõoktatási pályázati rendszer 2015-ös fordulójához

13.) A Fonyód-Alsóbélatelepi Ifjúsági Tábor bérleti pályázata

14.) Bonyhád, szecskai városrészen közterület elnevezése

15.) Fejlesztési célú hitel felvétele

16.) Az önkormányzat mûködõképessége megõrzését szolgáló 2014. évi rendkívüli támogatás iránti igény benyújtása