Megkapta a mûködési engedélyt a Mezõföldvíz Kft.

A Mezõföldvíz Kft. megkapta a mûködési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivataltól (MEKH) 2016. december 31-ig (a törvény szerinti leghosszabb idõre). Errõl ma délelõtt tartottak sajtótájékoztatót Bonyhádon, a Városházán.

1.     1. A Mezõföldvíz Kft. rövid, alig több mint 2 éves tevékenysége során – a napi üzem folyamatos fenntartása mellett – megfelelt a vksztv. követelményeinek, megkapta a mûködési engedélyt. Az engedély kiadási folyamata során további két MEKH ellenõrzés is igazolta a társaság szabályszerû mûködését:

– A számviteli szétválasztás szabályait megfelelõen alkalmazza a cég, képes elkülönített rendszerben elszámolni az elsõdleges és másodlagos tevékenységeket, az egyes települések bevételeit és kiadásait, valamint a víz és szennyvízágazat adatait;

– A MEKH ellenõrizte a www.mezofoldviz.hu Internetes honlap tartalmi és formai jogszabályszerûségét és errõl is jóváhagyó végzést bocsájtott ki.

2.  A társaság „alapítójánál” és egyben meghatározó részesedéssel (25% + 1 szavazat) rendelkezõ tulajdonosánál változások történtek: Potápi Árpád János államtitkári kinevezése miatt

– egyrészt a tagsággal járó képviseleti jogok az ügyvivõ alpolgármestert, Filóné Ferencz Ibolyát illetik meg,

– másrészt a Felügyelõ Bizottsági tagságáról történt lemondásával, és a társaság tagjainak – ellenszavazat nélküli – döntésével dr. Glöckler Ferenc lett a háromtagú Felügyelõ Bizottság tagja.

3.  A társaság 2014. augusztus 4-ével – a FEB tag változás mellett – néhány további ponton módosította a társasági szerzõdését:

– a nem csatlakozott település tulajdonosi tagságának megszûntetése, szavazati arányok meghatározása,

– az integráció folytatásának könnyítése,

– az ügyvezetõ megbízása és

– az új ptk. szerinti kötelezõ módosítások átvezetése

4. A Szennyvíztelep beruházása rövidesen indulhat. A projekt rajta van a kormány „kiemelt beruházások” listáján. A pályázati eljárás folyamatban van.