Kossuth utcai buszkitérõk

A 2014. március 3-án megtörtént munkaterület átadásával kezdõdött el a Bonyhád, Kossuth utca 64. és 55. szám elõtt a buszkitérõk kialakítása, mely során az alábbi munkák készültek el:

– mindkét oldalon 1,5 méter széles útpálya szélesítés készült el, összesen 45 m2 aszfaltozott felülettel,

– az utca páros oldalán 12×1,5 m méretû lelépõ szigetet építettek, a hozzá csatlakozó 2 db járdával és lépcsõvel, valamint 15 és 12 méter hosszban burkolt árokkal,

– az utca páratlan oldalán 12×1,5 m méretû lelépõ szigetet építettek, a hozzá csatlakozó két lépcsõvel, valamint 10 és 12 méter hosszban burkolt esõvíz elvezetõvel,

– a fenti munkák megkezdése elõtt áthelyezésre került egy elektromos tartóoszlop, a rajta lévõ közvilágítási lámpával,

– az utca páratlan oldalán a rossz állapotú betonjárda új aszfalt burkolatot kapott a Tavasz és a Bezerédj utcák közötti szakaszon, összesen 95 m2 felülettel. 

Mindezen munkák elvégzése az Önkormányzat finanszírozásában valósult meg, 4.700.000,- forint összköltséggel.

Meghívásos pályázaton a VIJÓ BAU Kft. Bonyhád nyerte el a munka elvégzésének lehetõségét. A buszkitérõ mûszaki átadására a vállalt határidõ (2014. április 30.) elõtt, április 7-én került sor. A kapcsolódó árok- és járdaburkolás mûszaki átadása a közeljövõben történik meg.