Intézményvezetõk megbízásáról is döntenek

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete április 24-én (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról, az Ipari Park beruházásról

2.) Bonyhád város 2013. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

3.) Bonyhád Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve

4.) Egyes bonyhádi középiskolák elhelyezésére szolgáló ingatlanok vagyonkezelésbe adása

5.) Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekrõl szóló rendelet megalkotása

6.) Intézményi alapító okiratok módosítása

7.) Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása

8.) A Solymár Imre Városi Könyvtár és a Völgységi Múzeum igazgatójának megbízása

9.) Óvodavezetõi pályázat kiírása

10.) A közös önkormányzati hivatal köztisztviselõinek és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletének módosítása

11.) Hozzájárulás a Bonyhád Völgység Labdarúgó Club sportlétesítmény-fejlesztési programjához

12.) Pályázat benyújtása térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére

13.) Ovi-foci programban való részvétel

14.) Pályázat benyújtása a Norvég Alaphoz a Perczel M. u. 44. sz. alatti mûemlék felújítására