Szociális alapszolgáltatások integrációja – projektnyitó rendezvény

20140211-4.jpg

Bonyhád Város Önkormányzata a TÁMOP-5.4.9-11/1-kódszámú Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására címû pályázat keretében 30.533.959 Ft összegû támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A pályázat projektnyitó rendezvényét január 9-én tartották a Rosé Étteremben.

A rendezvényre többek között meghívást kaptak a város intézményvezetõi, a projektben résztvevõ szakemberek, illetve a program keretében együttmûködési megállapodást kötõ szervezetek vezetõi.

20140211-5.jpg

Bertus Bernadett szavalata után Varga Gyöngyvér, a projekt vezetõje rövid tájékoztató keretében bemutatta a projektet és a projekt megvalósításában résztvevõket.

A „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” projekt célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások szervezésének, tervezésének, fejlesztésének, mûködési hatékonyságának javítása, összehangolása. Egy olyan szolgáltató rendszer létrehozása, amely szolgáltatás-koordináció kialakításával komplex megoldást nyújt a lakosság problémáira.

A projekt megvalósítói nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Valamennyien évek óta szociális területen dolgoznak.

Ezután Potápi Árpád János, Bonyhád Város polgármestere mondott köszöntõt.

Pál Krisztina szakmai vezetõ a projekt szakmai megvalósításáról tartott elõadást. A program céljának megfelelõen az alábbi terveket fogalmazta meg:

  • az egyes szociális ellátási formák továbbfejlesztése, az igényekhez mind jobban igazodó ellátórendszer kiépítése és mûködtetése,
  • a szociális ellátási formák integrált formában történõ biztosításának lehetséges bõvítése,
  • széleskörû együttmûködés megvalósítása a településen mûködõ ellátó rendszer szereplõi között,
  • szolgáltatási rések megszüntetése,
  • a humánerõforrás-gazdálkodás fejlesztése, jól felkészült, szakmailag elhivatott munkatársak alkalmazása, hiányzó szakképesítések megszerzésének biztosítása,
  • a képzés területének kiszélesítése – képzési programok megvalósítása (közös esetmegbeszélések, szupervízió a szociális igazgatás, egészségügy, oktatás, civil szervezetek munkatársai és a szociális ellátások területén dolgozók részére),
  • a civil szférával való együttmûködés fejlesztése,
  • adatbázis felállítása az igények, szükségletek és lehetõségek összehangolása érdekében,
  • a rászorulók minél hatékonyabb elérést biztosító, komplex szolgáltatási – elérési rendszerek kialakítása ügyfélirányítás alkalmazásával (a szolgáltatások elérésének idõbeli biztosításánál figyelembe kell venni a rászorulók idõbeosztását, életritmusát, munkaidejét).

A hivatalos programot Bertus Bernadett szavalata zárta, mely után a meghívottak kötetlen beszélgetéssel töltötték a délutánt.