A tûzoltók és a polgárõrök is összegeznek

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete január 30-án (csütörtök) 16 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató az Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkájáról

3.) Tájékoztató a Polgárõrség munkájáról

4.)  A város 2014. évi rendezvénytervének megtárgyalása

5.) Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 10/2007. (VI.1.) sz. rendelet módosítása

6.) A közterület-használat szabályozásáról szóló 15/2000. (X. 27.) sz. rendelet módosítása

7.) Hozzájárulás a Bonyhád VLC sporttelep-hely felújításához