Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon

Bonyhád Város Önkormányzata a TÁMOP-5.4.9-11/1-kódszámú „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” címû pályázat keretében 30. 533. 959 Ft összegû támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A projekt 2013. november 1-jén indul és 2015. április 30-án fejezõdik be.

A projekt célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások szervezésének, tervezésének, fejlesztésének, mûködési hatékonyságának javítása, összehangolása. Egy olyan szolgáltató rendszer létrehozása, amely szolgáltatás-koordináció kialakításával, a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt.

A program megvalósításának eredménye a szociális ellátási formák integrált formában történõ biztosításának lehetséges bõvítése, széleskörû együttmûködés megvalósítása a településen mûködõ ellátó rendszer szereplõi között, valamint a civil szférával való együttmûködés fejlesztése.

A szociális szolgáltatások fejlesztése során egyrészt a meglévõ szolgáltatások minõségi fejlesztése történik meg, másrészt új szolgáltatások biztosítása, az igények és a lehetõségek összehangolásával.

A projekt idõtartalma alatt a programban résztvevõk különbözõ képzéseken, tanácsadásokon, foglalkozásokon vesznek részt.

A projekt végére el kell érni a humánerõforrás-gazdálkodás fejlesztését, jól felkészült, szakmailag elhivatott munkatársak alkalmazását, és a hiányzó szakképesítések megszerzésének biztosítását.