Ülésezik a bonyhádi grémium

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete november 21-én, csütörtökön 16 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal mûködésérõl

3.) Tájékoztató az építésügyi igazgatási feladatok ellátásáról

4.) Beszámoló a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2013. évi munkájáról

5.) Az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó helyi önkormányzati rendelet megalkotása

6.) Egyes üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl szóló 27/2009. (X. 30.) számú rendelet módosítása

7.) A rendszerfüggetlen víziközmû vagyonelemek átadása

8.) Egyebek