Csütörtökön ülésezik a bonyhádi grémium

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete augusztus 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl

3.) Javaslat Bonyhád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló 3/2013. (III. 1.) sz. rendelet módosítására

4.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

5.) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása

6.) Értéktári Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntés (101. sz. elõterjesztés)

7.) Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok intézményének átszervezése

8.) Az önkormányzat mûködõképessége megõrzését szolgáló 2013. évi kiegészítõ támogatás iránti igény benyújtása

9.) A RE-KOM Nonprofit Kft. eszközparkjának fejlesztése érdekében benyújtandó pályázat támogatása

Egyebek