Az egyesületek támogatásáról is döntenek

Március 28-án, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) A város közrend- és közbiztonságának helyzete

3.) Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekrõl szóló rendelet módosítása

4.) Civil szervezetek támogatási keretének felosztása

5.) Sportegyesületek támogatási keretének felosztása

6.) Javaslat a média támogatására

7.) Az önkormányzati hivatal köztisztviselõinek juttatásairól szóló rendelet megalkotása

8.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 16/2002. (XII.20.) sz. rendelet módosítása

9.) Közoktatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos használati szerzõdés

10.) GESZ vezetõjének kinevezése

11.) Intézményi Alapító Okiratok módosítása

12.) „Essen auf Rädern” kisbusz beszerzését támogató pályázat

13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008. (IV.11.) sz. rendelet módosítása

14.) Javaslat a 2013. évi költségvetésrõl szóló 3/2013. (III.1.) számú rendelet módosítására

15.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl

Egyéb