A költségvetési javaslatot is tárgyalják

Február 28-án, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Javaslat a Bonyhád Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 4/2012. (II. 17.) számú rendeletének módosítására

3.) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2013. évi költségvetési javaslata

4.) Éves ellenõrzési jelentés az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi felügyeleti és belsõ ellenõrzésének tapasztalatairól

5.) Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 1.) sz. rendelet módosítása

6.) A teveli "Árvácska Családok Átmeneti Otthona" 2013. évi költségvetésének elfogadása

7.) „Összefogás” Közhasznú Alapítvány támogatása, bérleti szerzõdés módosítása

8.) A szociális igazgatási és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 13/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) Bonyhád Város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

10.) A Bonyhád, Fáy ltp. 28. sz. Társasház hõszigetelésének támogatása