A tanuszoda üzemeltetésének átadásáról is döntenek

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2013. január 24-én (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a városi termálfürdõ üzemeltetésének tapasztalatairól

3.) Városi tanuszoda üzemeltetésének átadása

4.) A város 2013. évi rendezvénytervének megtárgyalása

5.) Óvodavezetõi pályázat kiírása

6.) GESZ vezetõi pályázat kiírása

7.) A Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ (Gondozási Központ) Szakmai Programjának, Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, Házirendjének jóváhagyása

8.) A szociális igazgatási és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 13/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (Rendelet) módosítása

9.) Egyes közterületek elnevezésének megváltoztatása

10.) A helyi tömegközlekedésrõl szóló szerzõdés megkötése