Átneveznék Bonyhád egyes közterületeit

December 20-án, 15 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl

3.) Körjegyzõségi feladatokat ellátó polgármesteri hivatal megszüntetése, közös önkormányzati hivatal alapítása

4.) A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása

5.) Vállalkozói orvosi szerzõdések jóváhagyása

6.) A képviselõ-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása

7.) Települési szilárdhulladék gyûjtéséért, szállításáért és elhelyezéséért fizetendõ díjak megállapítása

8.) A közintézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása

9.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 16/2002. (XII.20.) sz. rendelet módosítása

10.) A helyi adókról szóló 32/2008. (XII.19.) számú rendelet módosítása

11.) Egyed Antal utcai lakótelkek szennyvíz-bekötésének kialakítása

12.) Bonyhád-Majos Sportpályán lévõ öltözõépület fûtési és melegvíz-ellátási rendszerének felújítása

13.) A bonyhádi Római Katolikus Templom állagmegóvásának támogatása

14.) Egyes közterületek elnevezésének megváltoztatása

15.) Javaslat Bonyhád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 4/2012. (II.17.) számú rendeletének módosítására