A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló átadó ünnepsége

December 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT). A hosszú szakmai elõkészítési és megvalósítási folyamatot magába foglaló beruházás megnyitóján ünnepi beszédet mondott Dr. Kereki Ferenc a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója, Potápi Árpád országgyûlési képviselõ, Bonyhád polgármestere, valamint Darabos Józsefné Bátaapáti polgármestere, a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke, továbbá Dr. Rónaky József az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója, az Európai Bizottság képviseletében Ute Blohm-Hieber asszony, és Nagy Sándor, az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. vezérigazgatója.

Az átadás elõtti sajtótájékoztatón Kereki Ferenc elmondta: a meglévõ engedélyek birtokában mintegy 40 ezer köbméter, az atomerõmû mûködése és a leszerelés során keletkezõ kis és közepes aktivitású hulladékot lehet elhelyezni Bátaapátiban, 250 méter mélyen a föld alatt. A létesítmény átadásával az elsõ kamrában 510 vasbeton konténerben 4600 hordónyi hulladék végleges elhelyezésére nyílt lehetõség, további kamrák építésével pedig a tárolás folyamatosan biztosítható.

Dr. Rónaky József az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egy hosszú és tanulságos folyamat eredményeként a különféle érdekelt szakmák képviselõinek közös munkájaként adhatták át rendeltelésének a tárolót. Az OAH fõigazgatója a költségek finanszírozására létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alap jelentõségére is felhívta a figyelmet, amely kifejezi a hulladékok elhelyezésével, és végleges tárolásával kapcsolatos aktív állami szerepvállalást.

Dr. Kereki Ferenc szólt arról is, hogy a most átadott világszínvonalú létesítmény, jól jellemzi a magyar mûszaki kultúrát, és számos szakma kimagasló teljesítményét. Az igazgató elmondta az új létesítmény messzemenõen kielégíti a biztonság szakmai és jogi normákban megfogalmazott követelményeit.

Az átadásra eljött Nagy Andor, az Országgyûlés Fenntartható Fejlõdés Bizottságának alelnöke, Tóth Ferenc Tolna megye kormánymegbízottja,az MVM Zrt. és az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõ munkatársai, a környezõ, települések polgármesterei, a nukleáris, a földtani és a bányászati szakma képviselõi, valamint olyan nemzetközi szervezetek munkatársai, mint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az OECD Nukleáris Energia Ügynökség, az Európai Bizottság, valamint a Francia Atomenergia-ügyi Hivatal (CEA).

A felszín alatti létesítményben, az elsõ vasbeton konténer elhelyezésekor, az Európai Bizottság képviseletében Ute Blohm-Hieber asszony ünnepi beszédében elmondta, hogy a megfelelõ politikai akarat, a felelõsségek meghatározása és a jó kommunikáció a nyilvánossággal – együttesen biztosíthatják a sikert, ahogyan azt a bátaapáti példa is bizonyítja. Nagy Sándor, az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. vezérigazgatója kiemelte az esemény jelentõségét a Paksi Atomerõmû bõvítése szempontjából, mivel az atomenergiáról szóló törvény ehhez elõírja, hogy meg kell oldani a radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezését.