Testületi ülés kedden

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2012. október 30-án (kedd) 16.00 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1.) KÖZMEGHALLGATÁS

2.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

3.) Tájékoztató a Bonyhádi Német Önkormányzat munkájáról

4.) Beszámoló a Solymár Imre Városi Könyvtár munkájáról

5.) 2013. évi belsõ ellenõrzési terv megtárgyalása

6.) Intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása

7.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok 2012. évi, III. ütemû támogatásának benyújtásához szükséges nyilatkozatok

8.) A folyószámla-hitel kiváltása

9.) BONI Széchenyi István Általános Iskolában épülõ mûfüves pálya labdafogó háló kiegészítése

10.) Tájékoztatás autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatás pályázati kiírásáról

11.) Egyed Antal utcai lakótelkek kialakítása

12.) Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 1.) sz. rendelet módosítása

Egyéb