Vízkár-megelõzõ beruházás Bátaapátiban

Elkerülheti az újabb belterületi vízkárokat Bátaapáti. A Tolna megyei község önkormányzata a Dél-dunántúli Operatív Programnak köszönhetõen sikeres pályázat megvalósítását kezdte meg: a „Bátaapáti település belterületének védelmét szolgáló vízvédelmi rendszer fejlesztése” címû projekt a helyieket egyre gyakrabban és súlyosabban érintõ problémát old meg.

Bátaapáti az elmúlt években jelentõs fejlõdésnek indult, köszönhetõen azoknak a bevételeknek, melyek a radioaktív hulladékok elhelyezésére létesített tároló kapcsán érkeznek az önkormányzathoz. Ám a községnek azért gondjai is akadnak – azok közül is az egyik legkomolyabbat az árvizek jelentik, melyek a belterületén keresztülfolyó patakokon vonulnak le. Az árhullámok ugyanis lakóépületeket, kiskerteket rongálnak meg, utakat, közmûvezetékeket, sõt emberi életeket veszélyeztetnek, iszappal, uszadékkal öntik el a sportpályát és a part menti területeket, továbbá megnehezítik a radioaktívhulladék-tároló megközelítését is.

Mivel az árvizek egyre gyakrabban fordultak elõ és egyre nagyobb károkat okoztak, az önkormányzat számára bizonyossá vált, hogy e probléma megszüntetése kizárólag a vízfolyások medreinek korszerû, vízkár-elhárítási, természetvédelmi és rekreációs szempontokat is figyelembe vevõ rendezésével valósítható meg.

A 100.482.039 Ft-os pályázati támogatás segítségével, most elindult munka három vízfolyást érint: a Hutai-patakot, a Köves-patakot és a Hûvösvölgyi-árkot. A projekt keretében összesen több mint két és fél kilométer hosszban újítják fel a vízelvezetõ árkokat. A cél az, hogy a település belterülete a vízkárral szemben a lehetõ legmagasabb szinten védve legyen.

– A tervek szerint 2013 tavaszára ér véget a beruházás – mondja Darabos Józsefné polgármester. – A fejlesztés eredményeképpen ráadásul nemcsak az emberek, a belterületi úthálózat, a járdák, az árvizekkel érintett lakóépületek és közintézmények biztonsága növekszik nagymértékben. Mindez újabb lendületet is adhat a községnek, hiszen az eddig – a gyakori elöntések miatt – ki nem használt területek rekreációs, közösségi és mezõgazdasági célú hasznosítása is lehetõvé válik. Azáltal pedig Bátaapátit még szebbé, sokszínûbbé, élhetõbbé és vonzóbbá tudjuk tenni.