Testületi ülés

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2012. szeptember 20-án (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozója

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a Védõnõi Szolgálat munkájáról

3.) Szándéknyilatkozat az oktatási intézmények mûködtetésére

4.) Az állattartásról szóló 3/1996. (II.1.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

5.) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

6.) TÁMOP 3.1.4-12/1-2 jelû, „Innovatív iskolák fejlesztése” címû pályázat benyújtásának támogatása

Egyéb

Zárt ülésen:

1.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben végzett munkáról

2.) Rittinger Márton önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérelme

3.) A Bonyhád 2542/9 hrsz. ingatlan értékesítése

4.) A víziközmû szolgáltatással kapcsolatos vagyonátadás

5.) Völgységi Ipari Park Kft. üzletrészeinek megvásárlása

6.) „Boros Dezsõ” díj adományozása

Egyéb