Új egészségügyi struktúra

A Kormány minden erejével azon dolgozik, hogy a szocialista-szabaddemokrata kormányok intézkedései miatt az összeomlás szélére sodródott egészségügyi ágazatot úgy szervezze át, hogy az fenntartható, kiszámítható és hatékony legyen. Magyarországnak egy, a jelenleginél jóval hatékonyabban mûködõ egészségügyi ellátórendszerre van szüksége, ahol a minõségi szolgáltatásokhoz, betegségétõl és anyagi helyzetétõl függetlenül, egyforma eséllyel fér hozzá az ország valamennyi polgára.
 
Az egészségügyi kormányzat egyik legjelentõsebb intézkedése a betegellátás strukturális átalakítása. Az új egészségügyi struktúra alapelvei: átláthatóság, világos felelõsségi viszonyok, racionalizált beszerzések, a pazarlás megszûntetése. A korábbi, fenntarthatatlan és átláthatatlan helyzetet egy szervezett rendszer váltja fel. Az ellátórendszer költséghatékonyabban és a betegek számára érezhetõen jobban fog mûködni a jövõben. A kiszámítható betegutak, a magas szintû szolgáltatást nyújtó gyógyító centrumok létrehozása, illetve az egynapos ellátás megerõsítése egyaránt az egészségügyi rendszer erõsödését eredményezi. A Kormány úgy rendezi át a meglévõ egészségügyi kapacitásokat, hogy biztosítsa a betegek optimális idõn belüli hozzáférését az állapotuknak legmegfelelõbb, biztonságos és jó minõségû ellátáshoz.
 
Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása egy folyamat. Ennek részeként az állam két ütemben átvette az önkormányzatoktól a fekvõbeteg-ellátó intézményeket. Az egységes rendszer felépítése ugyanis csak akkor valósítható meg gyorsan, ha egy kézben vannak a fekvõbeteg-ellátó intézmények. Az egységes állami kórházhálózat kialakítása nyomán egységes kapacitásszabályozást lehet érvényesíteni, ami megtakarítást jelent és így több jut mindenkinek. A rendszer egészében optimálisabb, biztosabb lesz a betegek hozzáférése az ellátásokhoz. Mindenki számára egyértelmûen megismerhetõ, hogy hol kaphat meg egyes ellátásokat. Az emberek az újjászervezés eredményeként jobb ellátáshoz juthatnak hozzá. Az új, hatékonyabb rendszer 2014-re válik érzékelhetõvé.