Képviselõ-testületi ülés

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete augusztus 30-án (csütörtök) 16.00 órakor tartja soros ülését. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl

3.) Javaslat a 2012. évi költségvetésrõl szóló 4/2012. (II. 17.) sz. rendelet módosítására

4.) Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl

5.) Tájékoztató az Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkájáról

6.) Tájékoztató a Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról

7.) Bonyhád Város rendezési tervének módosítása

8.) Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény alapdokumentumainak módosítása

9.) Varázskapu Bölcsõde és Óvoda alapdokumentumainak elfogadása

10.) Intézményi alapító okiratok módosítása

11.) Bonyhád Városi Önkormányzat GESZ Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása

12.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Speciális Tagozatán a 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának módosítása

Egyéb

Zárt Ülésen:

1.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben végzett munkáról

2.) Rab Zsolt ingatlanvásárlási szándéka

3.) Szándéknyilatkozat iparterület fejlesztésére

Egyéb