A tanuláshoz és munkához motivációs tréning

A Lendület az álláskereséshez címû projekt keretében 12 fõ augusztus 15-16-án Bonyhádon az Ifjúsági Házban Tanulási és munkamotivációs tréningen vett részt.  
 
A bevont 40 fõ részére kötelezõ projektelemként megvalósított tréning elsõ két napján Nagy Eszter vezetésével, érdekes, változatos tréningfeladatok során önmagukkal ismerkedhettek meg jobban a résztvevõk, kipróbálhatták magukat csoportfeladatokban, páros munka során, megtapasztalhatták mi mindenre kell figyelni az utasításokban, hogyan mutathatják meg saját jó tulajdonságaikat például az álláskeresés során. A résztvevõk számára a pályázati támogatásnak köszönhetõen a képzés térítésmentes , sõt a megjelentek a képzési napokra képzési támogatást kapnak, a vidékiek Bonyhádra utazását is biztosítja. 
 
 Ugyanennek a csoportnak a következõ 2 tréningnap augusztus 29-30-ra tervezett, amelyen már a tanulási módszerek bemutatása és az álláskeresési és munkába jelentkezési technikák elsajátítása és kipróbálása, az önéletrajz írás  is helyet kap. 
 
Jó volt látni, hogy a résztvevõk a kezdeti szorongások után aktívan, jókedvûen, szívesen vettek részt a foglalkozásokon. Amíg a szülõk „tanultak”, a kisgyermekek foglalkoztatásáról 2 pedagógus végzettségû esetmenedzser gondoskodott. 
 
A projekt során a többi bevont részére még 1-1 alkalommal Váralján és Kisvejkén bonyolítunk le motivációs tréninget  4-4 nap idõtartamban.