Lendület az álláskereséshez

Ez a címe a TÁMOP–5.3.1.-C-09/2-2010-0073 számú, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektnek, amelyet 2012. július elsején indított el az Aparhanti Független Roma Egyesület és a Laurus Alapítvány konzorciuma.  A 16 hónap projektidõre elnyert 47.055.440 Ft összegû, 100%-os támogatottságú projekt célja a tartós álláskeresõk munkaerõ piacra jutásának támogatása a Völgységben.
 
Dudás Olga projektvezetõ a kezdeti feladatokról elmondta, hogy 
Kisvejkén, Bonyhádon több alkalommal is, Mucsiban, Váralján tartottak tájékoztatót, amelyek célja a tájékoztatás, a jelentkezõk adatfelvétele volt a bevonandó 40-50 fõ kiválasztása érdekében, hiszen a kiválasztásnál a jelentkezõ korát, munkaerõ-piaci státuszát, képzettségét, motivációit, képességit is figyelembe kell venni. Ezért a jelentkezõk tanulási alapképességeiket és motivációjukat mérõ feladatlapokat oldottak meg. A projekt keretében foglalkoztatott 4 esetmenedzser és a szakmai vezetés pszichológus és fejlesztõ pedagógus szakvéleménye alapján választotta ki a gyümölcstermesztõ rész-szakképesítésbe bevont 12 fõt, akik július 16-án már meg is kezdték az elméleti és gyakorlati képzést. Szükséges volt ez azért is, mert a gyümölcsösökben a júliustól októberig tartó idõszak alkalmas a gyakorlati képzésre, a munkavégzésre.  
 
A többi bevont számára augusztusban kezdõdik meg az egyéni képességfejlesztés és a tanulási és munkamotivációs tréning a minél sikeresebb elhelyezkedésre felkészítés érdekében. 
Az õszi idõszakra meghirdetett OKJ-s képzésünkre is már több, mint kétszeres a túljelentkezés, most a bemeneti mérések értékelése és a kiválasztási folyamat zajlik.