Projektzáró rendezvény a Gondozási Központban

20120725-1.jpgA bonyhádi Gondozási Központ TÁMOP-5.4.3.-10/2-2010-0003 számú „Az ápolási díjban részesülõk bevonása a Bonyhádi Kistérség szociális ellátó tevékenységébe, elsõsorban a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásába” címû pályázata projektzáró rendezvényét tartották június 29-én a ROSÉ Étteremben. A rendezvényre többek között meghívást kaptak a Bonyhádi Kistérség polgármesterei, Bonyhád város intézményvezetõi, illetve a projekt megvalósításában résztvevõk.

20120725-2.jpgVarga Gyöngyvér, a projekt vezetõje rövid tájékoztató keretében beszámolt a projekt megvalósításáról. A Gondozási Központ a program megvalósításához 31.664.046 Ft összegû támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A program célja a házi segítségnyújtás fejlesztése a Bonyhádi Kistérségben, az ápolási díjon levõk képzésével és foglalkoztatásával.

Varga Gyöngyvér összegzésként elmondta: – A projekt végrehajtása sikeres volt, a vállalt indikátorokat teljesíteni tudtuk. Az elért eredmények bebizonyították, hogy az ápolási díjon lévõk sikeresen megállják helyüket az elsõdleges munkaerõpiacon. Részmunkaidõs foglalkoztatásukkal növekedett a házi segítségnyújtás szakmai színvonala, javult az ápolási díjban részesülõk életminõsége.

A projekt vezetõje megköszönte az elvégzett állhatatos munkát valamennyi, a projektben részt vevõ munkatársnak és a külsõ segítõknek.

20120725-3.jpgEzután Pál Krisztina szakmai vezetõ a projekt szakmai megvalósításáról tartott elõadást. A program keretében 25 fõ vett részt a 180 órás segédgondozói képzésben, majd közülük 20 fõ 1 éven keresztül napi 4 órás foglalkoztatásban, a szociális alapszolgáltatások területén mûködtetett szolgáltatásokban, elsõsorban a házi segítségnyújtásban. A segédgondozók foglalkoztatásával lehetõség nyílt a Gondozási Központ által ellátott személyek számának növelésére, a szolgáltatások kapacitásának bõvítésére. Ez számszerûen azt jelenti, hogy a Gondozási Központ több rászorulót tud ellátni. Az egy gondozóra jutó ellátotti létszám (átlag): 15,4 fõrõl 9,2 fõre csökkent.

A fejlesztés eredményeképp 50 új házi segítségnyújtásban részesülõ ellátott gondozásba vétele történt meg 2011. július 1. és 2012. június 30. között. A Gondozási Központ által házi segítségnyújtásban részesülõ személyek száma így már 200 fõre emelkedett.

A program pénzügyi végrehajtásáról Fauszt Józsefné, a projekt pénzügyi vezetõje adott számot. A program célcsoportja részérõl Szõcsné Orbán Márta mondta el tapasztalatait a projekt végrehajtásával kapcsolatban. A záró rendezvényt Bertus Bernadett szavalatai tették színesebbé. A programot a meghívottak kötetlen beszélgetéssel zárták.

gondozkplogo.jpg