Célzott prevenció – kultúraközvetítéssel

A Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány (KIMMTA) április 10-én tartotta a „Jordán-klub – mert kell egy hely” kompetencia alapú komplex program a Völgység fiataljaiért címû, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0206 számú pályázat elsõ negyedéves beszámolóját. A bonyhádi Spar irodaház emeletén lévõ Jordán Klub közösségi termében Szabó Judit, a program szakmai vezetõje beszélt a beindított csoportok mûködésérõl, és szóba kerültek a nyári szünet idejére kínálható lehetõségek is. A projekt a 12-29 éves ifjakat célozza meg, és a szervezõk fontosnak tartják egy középréteg létrehozását kultúraközvetítéssel, valamint a közösségi kohézió megteremtését.

A kompetencia alapú tematikus csoport keretében egy-egy középiskolai közösség osztályfõnöki óráin sok interaktív elemmel, játékkal igyekeznek átadni hasznos információkat, a célzott prevenció érdekében. Jelenleg a bonyhádi Jókai Mór Szakképzõ Iskola 10.b osztályosai vesznek részt ezeken az órákon, méghozzá két csoportra bontva, hogy könnyebb legyen lekötni a fiatalok figyelmét. A projekt két éve alatt 40 fõt vonnak be ebbe a csoportba, és a foglalkozások eredményességét a tanárok osztályszinten fogják tudni mérni. Ezek a diákok késõbb önkéntes munkára is jelentkezhetnek a Jordán Klub támogatásával.

A szülõcsoport munkájában jelenleg 4-7 fõ vesz részt, és egyelõre kéthetente találkoznak az igények alapján, holott a pályázatban havi egy összejövetel a vállalt feladat. A projekt két éve alatt 30 szülõ bevonását vállalták a pályázók.

A pilates tornát heti egy alkalommal tartják meg, rendszeres látogatója 7 van. A szervezõk vállalják, hogy míg az anyukák tornáznak, addig õk vigyáznak a gyermekeikre.

A filmklub keretében havonta egyszer van vetítés, erre egyelõre 2 fiatal részérõl van érdeklõdés, de a következõ vetítéseket már plakáton is meghirdetik. A projektidõ alatt itt 20 fõt kell bevonni a csoportba.

A fotómûhelybe hétfõnként várják az érdeklõdõket, akiknek a száma jelenleg 5 fõ. A közös fényképezéseket kirándulásokkal kötik össze, így Szálkán, Óbányán, Püspökszentlászlón és Bonyhádon is készültek már képek, melyeket kiállítás keretében be fognak mutatni. Tervezik, hogy helyi rendezvényeken, sporteseményeken is megörökítik a legjobb pillanatokat.

A rajzmûhely és alkotókör tevékenységét a lengyeli Apponyi Sándor Szakképzõ Iskola diákjaival kezdték meg, elõször szabadasszociációs feladatok keretében a kreativitás felélesztésére törekszenek a szervezõk. Aztán a csoportok megtervezik tevékenységük megrajzolható emblémáját, melyet késõbb nagyban is létrehoznak, majd a csoportok egybeötvözik azokat. A projekt végére elsajátítják a mural painting technikát, vagyis falfestéssel jelenítik meg közös alkotásukat. Ennél a csoportnál a veszélyeztetett, leszakadó rétegek megszólítása volt a cél.

A színjátszókör keretében a XXI. Mûvészeti Mûhely hetente egy próbáját a Jordán klubban tartja, melyhez bárki csatlakozhat. Itt a létszám már felduzzadt 17 fõre.

A Jordán klub munkatársa minden munkanapon 14-18 óra között várja az érdeklõdõ fiatalokat: akik beszélgetni vagy internetezni szeretnének, társaságra vágynak, vagy épp korrepetálásra, vizsgára való felkészítésre van szükségük.

tanodalogo1.jpgtanodalogo.jpgSzabó Judit, a program szakmai vezetõje azt is elmondta a jelenlévõknek, hogy örülnek annak, hogy minden tervezett csoport mûködik már a projekt keretében, de az a tervük, hogy a 2 éves projektidõszak után is tovább mûködtetik ezeket a csoportokat.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.