X. Tarka Fotópályázat

20120327-1.jpgImmár tizedik alkalommal hirdetik meg a szervezõk a Tarka fotópályázatot, a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódóan. Az idei évben már csak digitális vagy digitalizált felvételek küldhetõk be, a beérkezési határidõ 2012. július 22.

A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytõl és életkortól függetlenül bárki részt vehet. A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Tehát nem kizárólag a magyartarkák örökíthetõk meg, hanem a szarvasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és bármilyen módon. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzõk, amelyek a korábbi Tarka fotópályázatokon még nem szerepeltek.

Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes digitális képet küldhet be emailben. A beküldött alkotások optimális felbontása: 1500×2102 pixel (vagy ehhez közeli értékek, illetve a nyomtatási méret beállítása esetén: 18×24 cm). A zsûri által kiállításra javasolt képeket a szervezõk nagyíttatják le. Az emailben beküldött JPG kiterjesztésû képek összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot. Ha ennél nagyobb a tíz kép terjedelme, akkor több emailre elosztva kérik csatolni. Becsomagolt állományokat, óriás leveleket nem fogadnak. Minden képet egyenként kell mellékletként csatolni egy emailhez. A fotók beérkezésérõl visszajelzést küldenek. A pályamûvek file neve a következõ adatokat tartalmazza ékezetes betûkkel írva: a pályázó CSALÁDINEVE_KERESZTNEVE_Aképrövidcíme.JPG

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni. A nevezési lapon szereplõ információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal. A nevezési lap letölthetõ a http://muvhazbonyhad.ewk.hu  , vagy a www.mafosz.hu  oldalról. A nevezési lapot is emailben kérik beküldeni. A nevezési lap fájlneve a pályázó neve legyen. Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com

Díjazás: 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó pedig elnyeri a Magyartarka Tenyésztõk Egyesületének különdíját.

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, amelynek összege: 1.000 Ft/fõ, attól függetlenül, hogy hány fényképet küldenek be. A nevezési díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek fedezésére kívánják fordítani a szervezõk. A nevezési díj átutalható, de csak azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel. A számlaszám: Vörösmarty Mihály ÁMK, OTP 11746036-15415307 (IBAN formátum: HU03117460361541530700000000) A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: Tarka Fotópályázat. Aki nem tudja megoldani a banki átutalást, az adja fel a nevezési díjat postai rózsaszín csekken úgy, hogy azon a mûvelõdési központ neve szerepeljen és cím helyett a számlaszáma.

A kiállítás népszerûsítésével kapcsolatos publikációkban szerzõi jogdíj fizetése nélkül jelennek meg – a szerzõ nevének feltüntetésével és tiszteletpéldány biztosításával – a kiállításon szereplõ mûvek. A Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásárolja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzõkkel való egyeztetés után. A díjnyertes fotók a kiállítás megnyitását követõen megtekinthetõk lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu  Internetes oldalon. A szervezõk a beérkezett fotókat CD-n archiválják. A pályázatot szakmai szempontból felügyeli a Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete és a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége.

További információ: Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451-455. (A mûvelõdési központ június 25-tõl július 8-ig zárva tart, ekkor a telefonszám nem él.)

A beérkezett fotókból 2012. augusztus 11-én nyílik kiállítás a mûvelõdési központban. A tárlat augusztus 10-tõl 31-ig lesz látogatható.