Közel négyezer résztvevõje volt a projektnek

20120326-6.jpg20120326-7.jpgMárcius 26-án, azaz ma délután rendezték meg a bonyhádi Vörösmarty Mihály ÁMK Közösségekkel a kultúráért, kultúrával a közösségekért címû projektjének záró rendezvényét. Juhász Józsa projektmenedzser, az ÁMK igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük a programsorozatba bevont intézmények vezetõit, és az egyes részprogramok felelõseit. Juhász Józsa elmondta, hogy több korosztályt szólítottak meg a projekt keretében, összesen 774 alkalommal mintegy 4 ezer résztvevõt! A programokon való részvétel ingyenes volt, hiszen a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg, ami közel 36 millió Ft-os támogatást jelentett. Az elnyert összeg zöme Bonyhádon maradt, ugyanis igyekeztek helyi elõadókkal együtt dolgozni, és helyi kereskedõktõl beszerezni a szükséges termékeket. Az elnyert támogatás 10%-át eszközbeszerzésre fordíthatták, így közel 3 millió Ft-ot tudtak szánni a mûvelõdési központ színháztechnikájának korszerûsítésére. A projektmenedzser azt is elmondta, hogy a projektnek köszönhetõen tovább nõtt intézményük látogatóinak a száma, a másfél év alatt megkezdett szakmai programok beépültek a mûködési rendbe és folytatódnak. Bíznak abban, hogy újabb pályázatnak köszönhetõen majd tovább bõvíthetik szakköreik, elõadásaik, programjaik számát.

20120326-8.jpgNagy Laura projektasszisztens sorra vette a másfél év alatt a pályázat keretében lebonyolított programokat:

A „Kultúrával a közösségekért, közösségekkel a kultúráért” nevû projektünket 2010.október 1-jén kezdtük meg. A projekt az Európai Unió transzfinanszírozásával valósult meg. A másfél éves idõszakban 27 tevékenységet indítottuk el.

A Diákszínpad – amatõr színjátszó körök, diák színtársulatok bemutató sorozatai összesen 10 elõadást éltek meg 717 fõvel. A fellépéseket minden esetben mûhelybeszélgetések követték. A közönség elõtt nagy sikert aratott a Komlói Súgólyuk Színház társulata, a Hidasi Kultúrparaván Színtársulat, illetve a helyi amatõr társulatok. Nagy sikerrel zárult a 2011. április 2-3-án megrendezett Gyermekmûvészeti Fesztivál. Összesen 230 fiatal mutatta meg magát színjátszás, vers-, mese-, prózamondás, tánc és zene kategóriákban.

A „Csupa játék a színház” színjátszó kör 79 alkalommal került megvalósításra 30 fõ bevonásával. Színpadra vitték Fazekad Mihály Lúdas Matyi c. mûvét, majd a Balladás esten Székely népmeséket adtak elõ a társulat tagjai. Az Életfa drámapedagógiai foglalkozás 40 alkalommal valósult meg 21 kisiskolás gyermek bevonásával a helyi általános iskolák közremûködésével. 55 alkalommal találkozott a Varázsceruza képzõmûvészkör 14 tagja, ahol mûalkotások elemzésével, grafikák, akvarellek készítésével, önálló kompozíciók alkotásával valósult meg a kitûzött cél. Késõbb új eszközöket vásároltunk, így lehetõség nyílt új technikák kipróbálására: olaj vagy diófapác, tus képek készítésére. Folyamatosan bõvült a gyerekek technikai tudása, ezáltal színesebbé vált a szakkör tevékenységi köre.

A Ne légy birka! Környezetvédelmi-képzés 3 alkalommal került megrendezésre, alkalmanként 21 középiskolás tanuló részvételével. A „Vannak még rossz gyerekek” Kaland Klub 7 résztvevõje 30-szor találkozott. A bonyhádi Kalandklubosok részt vettek kirándulásokon is, például a Magyar Természettudományi Múzeumba, a Bonyhádi Tûzoltóságra, és a Fõvárosi Állatkertbe is ellátogattak. A Nagyanyáink nyomdokain két programja – a Nagyanyáink konyhája és a Nagyanyáink praktikái – 16-10 alkalommal került megrendezésre 10-10 középiskolás részvételével. A résztvevõk egyrészt hagyományos sváb és székely ételek elkészítésével, másrészt hagyományos népi gyógymódokkal ismerkedhettek meg.

A „Játszani is engedd” kompetenciafejlesztõ foglalkozásokba az óvónõi ajánlások alapján a megvalósult 60 alkalom során bevont 16 fõ gyermeknél az egyénre szabott fejlesztõprogram megvalósítása eredményeként elmondhatjuk, hogy a résztvevõk mindegyike fejlõdött a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók terén. A 15 középiskolás részvételével zajló, 15 találkozási alkalomból álló Fogadj el! Filmklubon a másság témakörét járták körül tematikus foglalkozások és kapcsolódó filmek segítségével. A Fogadj el! programsorozat 20 alkalmon át tartó néptánc foglalkozásokból, valamint az ezt lezáró Fogadj el!–napból állt. A foglalkozásokon a tánccsoportok német nemzetiségi, bukovinai székely, illetve cigány néptánc tanulásával sajátították el azt a koreográfiát, amellyel a záró rendezvényen a közönség elé álltak. A Fogadj el!–napon a helyi lakosság megismerhette a kistérségben élõ nemzetiségek, népcsoportok hagyományait, zene és tánckultúráját, gasztronómiáját. A régi hagyományhoz híven, a téli idõszakban rendeztük meg a Fonót. 20 alkalommal találkoztak a program keretében az általános- és középiskolás gyerekek (összesen 23-an), ahol néprajzi elõadásokat hallgattak meg és különbözõ kézimunka technikákat sajátítottak el.

A 60 alkalmat megélt „Szõ fon” takácsképzõ foglalkozások során a résztvevõk elsajátították a szövéssel kapcsolatos szakmai és anyagismereti alapfogalmakat, a felvetés fortélyait és a legegyszerûbb vászonszövés eljárásokat. Fabrika kézmûves foglalkozást 10 vidéki általános iskolában tartottunk: Aparhanton, Szászváron, Nagymányokon, Tevelen, Györében, Mórágyon, Kakasdon, Bátaapátiban, Cikón és Hidason (összesen 120 foglalkozás 812 gyermek részvételével). Az ünnepkörökhöz kötõdõen 8 alkalommal megszervezett Gongyola játszóházi foglalkozások során megvalósult a gyermekek kreativitásának, kézügyességének a fejlesztése, a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a vizuális kompetenciák erõsítése.

A sváb, a székely, a bukovinai, a dunántúli táncok alaplépéseivel, valamint ezeknek a tájegységeknek a kultúrájával és ünnepkörökhöz kötõdõ hagyományaival ismerkedhettek meg a résztvevõk az eltelt 17 Fodros gyermek-és ifjúsági táncház során.

A „Lánc, lánc eszterlánc” néptánc oktatás és a „Hajlik a vesszõ” kézmûves foglalkozás a fogyatékkal élõ felnõttek számára szervezett programunkon 30-30 alkalommal valósult meg, alkalmanként 10-10 fõ foglalkoztatása zajlott. Regisztrált munkanélküliek számára három 25 órás életvezetési tréninget szerveztünk. A Kezedben a sorsod! egyéni álláskeresési tanácsadáson eddig 61-en vettek részt.

2011 nyarán táborokat szerveztünk. A „Benne élsz ”táborban 30 általános iskolás gyermek vett részt. A tábor célja, felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, a környezettudatos gondolkodásra és a magatartás nevelés kialakítására. A két színjátszó táborunkban 25-25 általános és középiskolás tanuló vett részt, akik fejlesztették színpadi kompetenciáikat, kommunikációs készségeiket, mozgáskultúrájukat. Bukovina táborunkat két alkalommal szerveztük meg 30-30 fõvel. Általános és középiskolás tanulók betekintést nyerhettek a bukovinai néprajzi kultúrába. Keremaringó táborunk keretében 25 hátrányos helyzetû általános iskolás tanuló élvezhette a nyarat, ahol a szakemberek lovaglással, kézmûves tevékenységekkel, néptánc tanulással színesíttek napjaikat.

2011 õszén 3 új tevékenységgel bõvítettük programsorozatunkat. Játszma, Játssz ma! –önismereti klub indult 15 középiskolás tanulóval, ahol játéktevékenység során a gyerekek tudatosan fejleszthették kommunikációjukat, kreativitásukat, együttmûködési képességüket. Fazekas-tanonc képzésen 13 lelkes általános és középiskolás tanuló sajátíthatta el a fazekas mesterséget. Csók, Anyu! Filmklubot szerveztünk 13 középiskolás tanulónak, ahol a filmmûvészet segítségével áttekinthetik a család jelentését a társadalomban.

20120326-9.jpgNagy Laura összefoglalója és az állófogadás után a Diákszínpadi Találkozó utolsó elõadására került sor A Döbrögi Libás Mátyás esete címmel, a Vörösmarty Színjátszó Kör elõadásában.

20120326-10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

tanodalogo1.jpgtanodalogo.jpg