Német nyelvû regionális pedagógiai konferencia a Vörösmarty iskolában

20120314-1.jpgMárcius 6-án és 13-án „Szövegfeldolgozás és szabad írás a németoktatásban“ címmel került megrendezésre a harmadik Knábel Vilmos Konferencia a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A téma szakértõk által vezetett mûhelymunkák keretén belül gyakorlati oldalról került bemutatásra. A konferencia során ugyanakkor lehetõség nyílt óralátogatásokra és szakmai megbeszélésekre is. A rendezvény német nemzetiségi tanítónõk és német szakos tanárok számára kínált ismeretszerzési és elmélyülési lehetõséget. A konferencia társszervezõje a pécsi székhelyû Magyarországi Német Pedagógiai Intézet volt.

20120314-2.jpgAz elsõ napot a résztvevõk óralátogatással kezdték a Vörösmarty iskola 6.C osztályában. A németórát, amelynek témája a szabad szövegalkotás volt, Adorján-Schreiner Csilla, az intézmény német-angol szakos pedagógusa vezette. A nap második részét Dr. Árkossy Katalin, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem docensének mûhelymunkája alkotta. Dr. Árkossy Katalin egyetemi oktatóként hosszú évek óta vezeti a német szakos hallgatók módszertani óráit. Az elõadó ezúttal a szövegfeldolgozás legkorszerûbb módszertani lehetõségeibe vezette be a résztvevõ pedagógusokat.

A második napon az iskola 4.C osztályába látogattak el a résztvevõk. Az órát Lovászné Till Ágnes, a Vörösmarty iskola pedagógusa vezette. A nap további részében Udo Pörschke tartott elõadást a kreatív írásnak a németoktatásban történõ felhasználási lehetõségeirõl. A 20120314-3.jpgnémetországi elõadó, aki Unter dem Buddha-Baum címû írásával 2011-ben elnyerte a német Katolikus Felnõttképzési Intézet irodalmi díját is, foglalkozását tekintve tanár és író is egyben. Udo Pörschke tanári és alkotói tapasztalataiból egyaránt merítve mutatta be, hogyan lehet a szabad íráson keresztül megszerettetni a fiatalokkal a szövegalkotást.

A konferencia, amelynek névadója Knábel Vilmos (1884-1972) bonyhádi író és tanár volt, sikeresen közvetítette a résztvevõk számára a szövegfeldolgozásban és a szövegalkotásban rejlõ modern módszertani fejlesztési lehetõségeket. A rendezvény az ismeretek és tapasztalatok gyakorlatias közvetítésére helyezte a hangsúlyt, a Baranya és Tolna megyébõl érkezõ résztvevõk számára ugyanakkor ezúttal is egy szakmai fórumot teremtett a tapasztalatok megosztására.