Felhívás óvodai illetve iskolai beíratásra

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE A 22/2012.(II.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁST AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZZA MEG:

IDÕPONTJA: ÁPRILIS 16. (hétfõ) 8-17 ÓRA KÖZÖTT, ÁPRILIS 17. (kedd) 8-16 ÓRA KÖZÖTT. HELYE: Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ (Bonyhád, Széchenyi tér 2.).

Kérem a szülõket, hogy beíratási kötelezettségüknek tegyenek eleget! Beíratni azokat a gyerekeket kell, akik 2013. május 31-ig töltik be 3. életévüket. A beiratkozáskor feltétlenül vigyék magukkal: a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímet igazoló kártyát, a gyermek TAJ számát.

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE A 22/2012.(II.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁST AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZZA MEG:

IDÕPONTJA: ÁPRILIS 16. (hétfõ) 8-17 ÓRA KÖZÖTT, ÁPRILIS 17. (kedd) 8-16 ÓRA KÖZÖTT. HELYE: Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ (Bonyhád, Széchenyi tér 2.).

Kérem a szülõket, hogy beíratási kötelezettségüknek tegyenek eleget! A beiratkozáskor feltétlenül vigyék magukkal: a személyi igazolványt, a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímet igazoló kártyát, a gyermek TAJ számát, az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt, a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét, (ha vizsgálaton vett részt a gyermek).