Marcellus Mihály: A VETERÁN

20120218-1.jpgA történelmi regény a Historium kiadó gondozásában jelent meg, egy regényfolyam elsõ köteteként. Marcellus Mihály író a Pannonia Romanum sorozattal szeretné elmesélni hazánk római kori történelmének jelentõsebb mozzanatait, megmutatva, hogy a magyarság érkezése elõtt is már milyen fontos helyszíne volt Pannonia az európai történelemnek. A regénysorozat mûfaja éppen ezért a „pannonrómai” elnevezést kapta.

A fülszöveg:

„Hadrianus korában járunk. A vérrel írt pannon történelemben viszonylagos békeidõk jönnek, fejlõdés és városiasodás kezdõdik. A meghódított föld fejet hajt Róma sasos légiói és gyarmatosítása elõtt.

Marcus Lupius Melior az egyik aquincumi segédcsapat tribunusaként néz szembe a háborúkkal, és ezek mellett számára elfogadhatatlan jogtalanságokkal. Unokaöccse, a kegyetlen Mustella egészen másként értelmezi a törvényességet, mint rokona: szerinte Róma ereje a lesújtó kardban, semmint a diplomáciában rejlik. Hadrianus, aki a történet elején még Aquincum helytartója, Traianus tehetséges legátusa, késõbb császárként tér vissza e falak közé, miközben ármány szövõdik ellene. A regény igazi fõhõse azonban maga Aquincum, mely a szemünk láttára növekszik a Danuvius-parti kis erõdítménybõl Alsó-Pannónia fõvárosává, vagy ahogy néhány korabeli utazó feljegyezte, Kis Rómává.

20120218-2.jpgMarcellus kézen fogja az olvasót, és sétára viszi a vízparti párát lehelõ, õsi városba, ahol érdekellentétekrõl, megtorlásról és összeesküvésrõl suttognak a falak, a termák csarnokai és az aquincumi tisztviselõk szobái. Mindezek mellett pedig képet kaphatunk a cseperedõ városról, lakóiról és arról az elképesztõen gyors asszimilációról, ami a Danuvius kanyarulatában, ebben a politikailag és hadászatilag nagyon kényes területen zajlott a Pax Romana építésének idõszakában, a Krisztus utáni II. században.”

Az íróról – aki már többször tartott könyvbemutatót Bonyhádon, és ezzel a kötettel is tervezi, hogy városunkba látogat:

Mészáros Mihály néven született 1962-ben Budapesten, majd az ezredfordulón kezdett publikálni. Évekig Michael Mansfieldként jelentek meg thrillerei, melyek általában szellemvilággal, földöntúlival, misztikával és õsi népek kultúrájával foglalkoztak (elsõsorban az észak amerikai indiánság kultúráját szõtte a regényeibe), mellette sci-fi írásai is napvilágot láttak. E munka során, 2007-ben Nemere István az irodalmi utódjaként mutatta be egy Zsoldos Péter díjasokat bemutató sci-fi gyûjteményben. Mészáros Mihály mindeközben egy Tinta-Klub nevû írószövetség vezetõje, a Penna kulturális magazin fõszerkesztõje, a PI e-kiadó vezetõje. Legújabban egy másik álnéven, Marcellus Mihályként régi szenvedélyének, az ókori történelemnek és régészetnek hódol: a hazai vonatkozású római kort jeleníti meg regények formájában a Pannonia Romanum sorozat keretein belül, melynek elsõ kötete, A VETERÁN novemberben jelent meg a Historium kiadó jóvoltából.