Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete

A Magyar Nemzetõrség Tolna megyei szervezete kapta idén az év megyei civil díját. Az elismeréseket szerdán a szekszárdi Vármegyeházán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Puskás Imre, a Tolna megyei közgyûlés elnöke adta át. A Tolna megyei szervezet több alegységbõl áll össze, az egyik legismertebb a bonyhádi. Az elismerés így minden alegység munkájának elismerése is, melyre büszkék vagyunk és egyben gratulálunk a többieknek is.
 
A díjat vitéz lovag Kovács János nõr. vezérõrnagy vette át, a Magyar Nemzetõrség Tolna megyei elnöke, kíséretében Markovics Mihály nõr. törzszászlós, bonyhádi alegységünk tagja volt jelen.

Nemzetõrségünk, amely országosan 1991 óta mûködik, a méltatás szerint az ifjúság hazafias nevelésében, a katonai emlékeket õrzõ szekszárdi Baka múzeum létrehozásában, hadisírok gondozásában, és még élõ hõsök, fõleg ’56-os nemzetõrök felkutatásában és  hazafias tettük elismerésében fejezõdik ki.

Hozzá kell tennünk, hogy ezen általános ismertetés nem fejezi ki azt a gazdag munkát, amit végzett ez a közösség az elmúlt idõszakban, a pályázat is tetemesre sikeredett. Másfelõl a Magyar Nemzetõrségnek – pusztán a nevébõl adódóan – szembe kell nézzen a félreértett közösség bélyegével. A felszínes szemlélõk sokan hasonló nevû, de teljesen más célú szervezetekkel, egyesületekkel keverik össze. Ez nagy munkát és rengeteg alázatot követel tagjaink részérõl, hogy munkájuk által mindenki tapasztalja: ez egy törvényesen mûködõ, politikai célokat zászlójára nem tûzõ, alkotmányos renddel nem ütközõ, minden magyar állampolgár számára hasznos és elismert tevékenységet végzõ egyesület és közösség.
Tény, hogy a bonyhádiak egy része már jól ismeri az egyesület tagjait, hiszen a nemzeti ünnepek városi megemlékezésein rendszeresen jelen vagyunk, ahogy a honlapunkról is sokan tájékozódnak rendszeres vagy alkalmi programjainkról, legyen szó önvédelmi képzésrõl, hadisírkutatásról, vagy akár ingyen látogatható katonai témájú elõadásokról.

Ahogy szokták mondani: egy elismerés nem valaminek a vége, csupán egy fontos állomás. Reméljük nagyban hozzájárul majd ez ahhoz, hogy a Magyar Nemzetõrség Tolna megyei szervezete egy mindenki számára elismert támogatott közösséggé válik. 

A bonyhádi alegység honlapja folyamatosan beszámol az egyesület tevékenységérõl.
http://nemzetorsegbonyhad.blogspot.com/