Projektzáró a váraljai Csillagrózsa Tanodában

20111223-5.jpgA Laurus Alapítvány december 16-án rendezte meg a váraljai Csillagrózsa Tanoda projektzáró rendezvényét. Molnár Péterné alpolgármester szólt a jelenlévõkhöz elsõként. Mint mondta, pedagógusként azt tapasztalja, hogy folyamatosan nõ a hátrányos helyzetû fiatalok száma. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a gyerekek is szeretnek játszani, közösségben lenni, csak nehezebb a körülményeik miatt kibontakoztatni a tehetségüket. Sokszor azonban elég egy segítõ kéz – ami jelen esetben a Tanoda -, vagy épp egy dicséret. A váraljai Csillagrózsa Tanoda olyan feladatot vállalt fel, amit az iskola már nem tudott. Itt a szülõ nem kell fizessen a különórákért. Az alpolgármester asszony külön köszönetet mondott azért, hogy a Tanoda segítségével kicsit visszahozták az iskolai életet a településre, és a gyerekekkel bekapcsolódtak a falu életébe, hisz rendszeresen részt vesznek a rendezvényeken és mûsort is adnak.

20111223-6.jpgDudás Olga, a Csillagrózsa Tanoda és a TÁMOP projekt szakmai vezetõje, a Laurus Alapítvány kuratóriumi elnöke beszámolt a Tanoda kétéves mûködésérõl. A váraljai felsõ tagozatos és középiskolás, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeket fogadta a projekt. A Teleház régi iskolarészében kaptak helyet, ahol lakályos környezetet alakítottak ki a munkához. Elsõdleges feladatuk volt a korrepetálás és a dolgozatokra való felkészítés. Ezenkívül szakkörök, sportrendezvények, kirándulások, táborozások, színházlátogatás, mozizás, strandolás várta a fiatalokat.

A harminc szerzõdéssel bevont gyermek közül 26-an halmozottan hátrányos, négyen hátrányos helyzetûek. Az óvodások fejlesztése is projektelem volt, augusztusban segítették az iskolára való felkészítésüket. A kisvejkei és a sükösdi tanodával többször is sor került tapasztalatcserére. Ezenkívül kapcsolatot tartottak a gyerekek iskolai tanáraival, az ÁNTSZ-szel, a családsegítõ szolgálattal. Felajánlásoknak köszönhetõen ruhákat és edényeket vehettek át a tanodások.

A projekt zárásaként a hogyan továbbról Dudás Olga úgy nyilatkozott, hogy 3 csoportban családi napközi keretében mûködnek tovább (a 21 általános iskolás gyermekkel 3 mentor foglalkozik majd), hisz nem tartanák szerencsésnek tanév közepén abbahagyni a megkezdett és jól mûködõ pedagógiai folyamatot. Természetesen újabb pályázatokat is adtak és adnak be, hogy 2012 õszétõl újra indulhasson a Tanoda.

A Csillagrózsa Tanoda diákjainak eredményeirõl Kozák Jánosné fejlesztõ pedagógus számolt be. Mint mondta, már a bemeneti méréseknél megtapasztalták, mennyire különböznek a gyermekek a részképességekben is. Egyéni fejlesztési tervek alapján dolgoztak a tanulókkal, olyan gyermek is akadt, aki tudásában 2-3 éves lemaradásban volt a korához képest. A 30 gyermek közül egy tanulónak nem volt szüksége fejlesztésre, a többieknél viszont sikerült mérhetõ fejlõdést elérni, és évismétlésre sem bukott meg senki.

tanodalogo.jpgtanodalogo1.jpgA rendezvény zárásaként Dudás Olga örömmel jelentette be, hogy tavasszal ismét meg tudják rendezni a mórágyi lovastábort, mivel két héttel ezelõtt nyert az erre vonatkozó pályázatuk.

A napot projektzáró diszkóval színesítették a tanodás diákok.