Ülésezik a képviselõ-testület

December 21-én tartja idei utolsó ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2. Beszámoló a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény 2010/2011. évi mûködésérõl, a 2011. július 1-jétõl kezdõdõ átszervezésérõl

3. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény módosított Intézményi Minõségirányítási Programjának jóváhagyása

4. 2012. évi közüzemi díjak megállapítása

5. 2012. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalása

6. A közintézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása

7. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 16/2002. (XII.20.) sz. rendelet módosítása

8. A képviselõ-testület 2012. évi munkatervének megtárgyalása

9. A helyi adókról szóló 32/2008. (XII.19.) számú rendelet módosítása

10. Pályázat téli közfoglalkoztatási program támogatására