Megsüllyedt a Gondozási Központ épülete

December 16-án reggel bejelentés érkezett Bonyhád Város Önkormányzatához, hogy a helyi Gondozási Központ Perczel utca 29. szám alatti épületének utcafronti részén repedések keletkeztek, az épület süllyed. A helyszíni szemlén – a mûszaki osztályon dolgozók – megállapították a süllyedés helyét, mértékét. Potápi Árpád János polgármester vasárnap (december 18.) tekintette meg a megsüllyedt épületet.

A süllyedés okát feltárandó, kutató árok kialakítására került sor, melyet a helyszínre érkezõ kivitelezõ végzett el. Az épület utcafronti homlokzatának megtámasztása mellett került sor a feltáró árok kiásásra. A déli órákra elkészült feltárás az épület alapozásának kismértékû süllyedését állapította meg. Ezzel egy idõben került feltárásra a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonban lévõ épületben (Bonyhád, Perczel utca 27. – Ifjúságvédelmi és Nevelési Tanácsadó) a vízóraaknában keletkezett csõtörés ténye.

Az ivóvíz hálózaton történt hiba kijavítása után megtörtént a talajban felgyülemlett víz elvezetése. December 19-én reggelre a Gondozási Központ épületében még nagyobb károsodás keletkezett, az utcafronti homlokzaton kb. 4 m hosszban jelentõsen megsüllyedt az alapozás, ezért a fölötte lévõ lábazati falszakasz és parapet falszakasz leszakadt, a teljes homlokzat több centimétert megsüllyedt, megdõlt. A belsõ 30 cm vastag elválasztófal kb. 2 m hosszban leszakadt, alapozása 30 cm-re süllyedt. Az utcafronti két foglalkoztató helyiség padozata alól kb. 30 m3 padozati rétegzõdés hiányzik, eltûnt, ezen helyiségek padozata jelentõs mértékben a levegõben lóg. Az épület stabilitásának megõrzése érdekében a homlokzat és tetõszerkezet megtámasztásra került. Az épületben keletkezett károk nagyságának megállapítása folyamatban van. Az épület helyreállítása – az idõjárás függvényében – 2012 év elején valósítható meg.

A Gondozási Központ által mûködtetett nappali foglalkoztató átmenetileg a Perczel utca 27. szám alatt, az Ifjúságvédelmi és Nevelési Tanácsadóban üzemel.