Értékelés és tervezés

Az éves munka értékelése és a jövõ évi tervek összeállítása lesz napirenden ma az Utazók klubjának összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban.