Év végi vízóra leolvasás

A Bonycom Kft. tájékoztatja fogyasztóit, hogy a „vízórák” év végi leolvasását az alább ismertetett módon végzik. Egyben kérik, szíveskedjenek a leolvasó munkatársak részére a vízfogyasztás mérõk leolvasásának lehetõségét biztosítani, szükség esetén a vízóraaknákat a hótól megtisztítani. A leolvasás menete fogyasztási hely típusa szerint:

1. Családi vagy sorház – nem rádiós mérõvel: 2011. december 27. keddtõl végzik a leolvasást.

2. Rádiós mérõvel ellátott fogyasztási hely: a mérõk a 2011. december 31. éjféli mérõállásokat eltárolják.

3. A társasházi lakások mérõinek leolvasását 2011. december 27-tõl végezik, távfûtéses lakások esetében a Fûtõmû Kft. szakembereinek közremûködésével.

4. Zártkerti ingatlan: a mérõállást a tulajdonosnak kell bejelentenie 2011. december 20-ig az alább közölt módok valamelyikén. Postai úton a BONYCOM Kft. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. levélcímen; telefonon a 74/451-755-ös számon; faxon a 74/451-807-es számon; e-mailben az ugyfel@bonycom.hu címen; vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodában.

A BONYCOM Kft. ügyfélfogadási ideje december 26-án hétfõn és december 29-én csütörtökön szünetel. December 27-én kedden 14-18, december 28-án szerdán 8-14, december 30-án pénteken pedig 8-12 óra között tart nyitva az ügyfélszolgálati iroda. Az évzárás miatt az ügyfélszolgálaton a díjbefizetés 2012. január 1-tõl 19-ig szünetel. Hibabejelentés éjjel-nappal, vízellátás: 74/451-701, 20/395-3317, szennyvíz: 74/451-634, 20/395-4333. Kérik a fogyasztókat, hogy a mérõaknát rendszeresen ellenõrizzék, nincs-e szivárgás, elfagyás, stb.

A szemétszállítás az ünnepnapok miatt a következõképpen alakul: a hétfõi napon esedékes területekrõl december 26. hétfõ helyett december 27-én kedden szállítanak!

A szolgáltató kéri a gépjármûvek tulajdonosait, hogy jármûveiket a téli idõszakban a közterületen úgy helyezzék el, hogy havazás esetén a hótoló autó munkáját ne akadályozzák.