Társulás az egységes vízszolgáltatásért

Az Országgyûlés meg kívánja változtatni a vízszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat, ezért még ebben az évben új törvényt alkot a víziközmû szolgáltatásról. Igazából a megyékben, régióban található önkormányzatok összefogásával alakítható ki olyan jogi forma, amely lehetõvé teszi az egységes vízszolgáltatást a térségben, és biztosítja a jelenlegi közszolgáltatók viszonylagos önállóságát és az önkormányzatok ráhatását. Az együttmûködés csak korrekt feltételekkel, egyenrangú partnerekként képzelhetõ el, valamennyi település érdekeinek erõteljes megjelenítése mellett.

December 2-án a szekszárdi Városháza konferenciatermében 21 települési önkormányzat vezetõje hozta létre a Sió- és Dunamenti Regionális Víziközmû és Közszolgáltatási Társulást, Szekszárd gesztorságával. Az alapító tagok között szerepel a Völgységbõl Aparhant és Grábóc önkormányzata. A társulás létrejöttével megtarthatók azok az értékek, amelyet a jelenlegi közszolgáltatók teremtettek mûködési területükön, és továbbra is biztosítva van az egyes települések eltérõ adottságaiból eredõ érdeke.