Terveznek a madárbarátok

A Madárbarátok körének tagjai a jövõ évi munkájuk elõkészítésérõl beszélnek ma a bonyhádi mûvelõdési központban.