„Hol sírjaink domborulnak…”

20111129-3.jpgA BONI Széchenyi István Általános Iskolájának 7.g osztályos tanulója, Nier Máté Ezüst Oklevelet kapott a Kossuth Szövetség által kiírt „Hol sírjaink domborulnak…” címû pályázatára beadott sikeres pályamunkájáért. Az 1848-49-es szabadságharc, az I. és II. világháború és az 1956-os forradalom hõseinek sírhelyeinek felkutatása, ápolása lakóhelyen vagy annak közelében, illetve emlékmûvek, emlékhelyek felkeresése és bemutatása volt a pályázat célja. Máté egy erdõ szélén felfedezett, II. világháborúban elesett, ismeretlen német katona sírját mutatta be munkájában. Az elhunyt katona történetét Borbandi Györgytõl ismerte meg, aki Tolna megye I. és II. világháborús eseményeinek kutatója és ismerõje.

20111129-4.jpgA pályázat eredményhirdetése november 25-én volt a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában. Az eredményhirdetés után a résztvevõk meghallgatták Pelyach István történész elõadását Kossuth és Görgey Artúr nem mindig felhõtlen kapcsolatáról. Ezután a meghívottaknak lehetõségük nyílt a reformkor nagyjainak leszármazottaival való beszélgetésre. A Görgey, Vörösmarty, Deák, Bólyai, Pilvax és Bajza családok ma élõ képviselõi kedvesen szóltak a gyerekekhez és valamennyien arra bíztatták õket, hogy folytassák a hagyományápolást, ami egyben a Kossuth Szövetség legfontosabb célja is.