Vis major Tevelen

Tevel Község Önkormányzata vis major keretében nyert 13 millió 650 ezer Ft-ot a Petõfi utcai árok helyrehozásához és a Mucsi utcai út helyreállítására. A támogatás a beruházás 70%-át fedezi, a munkálatokat várhatóan november végéig be is fejezik. A beruházás összköltsége 19,5 millió Ft, így az önkormányzat 5 millió 850 ezer Ft-ot tesz hozzá. A Petõfi utcában kõburkolatot kap az árok kimosott szakasza, a Mucsi utcában pedig az aszfaltburkolat helyreállítása a feladat, valamint a szegélyek elkészítése.

Tevel Község Önkormányzati Képviselõ-testülete november 25-én ülésezik, ekkor döntenek a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról. Héri Lászlóné polgármester elmondta, hogy az eddigiekhez hasonlóan 2 ezer Ft-tal támogatják a jogosultakat.