Nyilvános próba

A XXI. Mûvészeti Mûhely nyilvános próbája a bonyhádi mûvelõdési központban. G. G. Marquez: Szerelmes számvetés egy ülõ férfi elõtt c. monodrámáját Kató Hajnalka adja elõ.