Tájékoztató a Gondozási Központ TÁMOP pályázatáról

20111109-2.jpgA bonyhádi Gondozási Központ TÁMOP-5.4.3.-10/2-2010-0003 számú „Az ápolási díjban részesülõk bevonása a Bonyhádi Kistérség szociális ellátó tevékenységébe, elsõsorban a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásába” címû pályázatának eddigi megvalósításáról tartott beszámolót Varga Gyöngyvér projektmenedzser az érdeklõdõknek.

A projekt 2011. április 1-jén indult. A segédgondozói képzésben összesen 25 fõ vett részt. Az elméleti oktatásnak a Városi Könyvtár adott otthont, a demonstrációs termi oktatás a Gondozási Központban, valamint a Városi Vöröskeresztnél zajlott. Az intézményi gyakorlat a szakképzett gondozónõk bevonásával, elsõsorban a házi segítségnyújtásban való aktív részvétellel valósult meg, de a hallgatók megismerkedtek a Gondozási Központ által nyújtott valamennyi ellátási formával is.

A gyakorlati modul befejezését követõen esetmegbeszéléseket tartottunk a gyakorlat során tapasztaltakról. A képzés vizsgával zárult. Ezt követõen 20 fõ részmunkaidõs foglalkoztatását kezdtük meg a pályázat keretében. Lehetõség nyílt a házi segítségnyújtás bõvítésére. Ez számszerûen azt jelenti, hogy a Gondozási Központ 40 rászorulóval többet tud ellátni. Egy gondozóra jutó ellátotti létszám (átlag): 15,4 fõrõl 9,2 fõre csökkent. A fejlesztés eredményeképp 31 fõ új házi segítségnyújtásban részesülõ ellátott gondozásba vétele történt meg 2011. július 01. és szeptember 30. között. A Gondozási Központ által ellátott személyek száma így már közel 200 fõre emelkedett.

gondozkplogo.jpgGrábócon és Tevelen is megkezdõdött a házi segítségnyújtás, valamint az ellátatlan települések közül Kisvejkén és Mucsfán megtörtént az elsõ lépés – az igények felmérése -, amely által lehetõség nyílt az ellátásba való bekapcsolódásra. A segédgondozók az alapvetõ gondozási feladatokat látják el (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, házi munkák, ház körüli munkák stb.), a szakképzett házi gondozók pedig több idõt tudnak fordítani a szakmai ismereteket kívánó ápolási gondozási tevékenységekre.

A projekt keretében eszközfejlesztésre is sor került. Személyi higiénia biztosításához automata mosógépek, állapotellenõrzõ eszközök, fényterápiás lámpa, melyet szakdolgozóink már kiváló eredménnyel alkalmaznak. Az ellátottakhoz jutás megkönnyítésére és gyorsabbá tétele érdekében kerékpárok és elektromos kerékpárok beszerzése van folyamatban.