Túlteljesítették az elvárásokat a kisvejkei Tanodában

20111103-2.jpgOktóber 28-án tartották Kisvejkén a Máj sukar juma (Egy szebb világ) Tanoda projektzáró rendezvényét, melyen részt vett Kisvejke és Lengyel polgármestere, valamint a teveli általános iskola igazgatója is. Elsõként Dudás Olga projektvezetõ adott tájékoztatást a TÁMOP-3.3.5/A/08/1-2009-006 pályázatról, mely a Tanoda programokat támogatja, és ennek köszönhetõen kezdte meg mûködését 2009. november 1-jén a kisvejkei Tanoda.

Dudás Olga elmondta, hogy a vállalt feladatokat és az elvárásokat túlteljesítették, és ha le is zárul 2011. október 31-én a projekt, azért látnak lehetõséget a folytatásra. 2009 februárjában Kisvejkén adott volt egy együttmûködõ önkormányzat és 30 hátrányos helyzetû gyermek, ezért nyújtotta be a pályázatot az Aparhanti Független Roma Egyesület. A kis szervezet a projekt során nagy eredményeket ért el, hiszen valamennyi gyermek javított a tanulmányi eredményein, illetve az adomány-programok keretében a szülõknek, a családoknak is tudtak segíteni.

A kétéves projektre közel 21 millió 265 ezer Ft-ot nyertek. Vállalták 26 halmozottan hátrányos fiatal segítését, ebbõl 29 fõ lett. A szerzõdéssel bevont tanulók száma 30 fõ volt, de a két év alatt 52 diák vette igénybe a Tanoda szolgáltatásait. A tanulás mellett szakkörök, korrepetálások, kirándulások, táborok, ünnepségek, családi programok, közösségi élmények is vártak a gyerekekre. A pályázatnak köszönhetõen eszközbeszerzésre is sor került: irodabútor, számítógép, fejlesztõ játékok gazdagították a Tanodát.

Kozák Jánosné fejlesztõ pedagógus a bemeneti és a kimeneti mérések közötti változásokról, javulásokról számolt be. A részképességek fejlesztése volt az elsõdleges cél, hiszen akadtak, akik 2-3 éves lemaradásban voltak életkorukhoz képest. A különbözõ területeken 50-100 %-os fejlõdést értek el azokkal 20111103-1.jpga tanulókkal, akiknek erre volt szüksége a bemeneti mérés alapján. A részképességek fejlesztése pedig segítette a tanulmányi eredmények javulását, így a projektidõszak folyamán egyetlen gyermek sem bukott meg iskolájában.

Jákovics Vilmos, a pályázó Aparhanti Független Roma Egyesület elnöke örömmel mondta el, hogy a teveli, az aparhanti és a bonyhádi Arany János iskola együttmûködõ partnernek bizonyult, így sikerült elérni, hogy hetente 2-3 alkalommal is jöttek a diákok a Tanodába. Lengyel Község Önkormányzata segítette az indulást, akárcsak Kisvejke Önkormányzata, mellyel a jövõben is szeretnének együttmûködni, hiszen családi napköziként mûködtetik tovább a Tanodát.

A projektzáró rendezvény közös vacsorával zárult, melyen a támogatók, a mentorok és a diákok egyaránt részt vettek, és jóízûen beszélgettek az elmúlt két év tanodai élményeirõl.

tanodalogo1.jpgtanodalogo.jpg