Pályaválasztási Kiállítás sorozat

A Tolna megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja immár 13. alkalommal rendez Pályaválasztási Kiállítás sorozatot. A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson a pálya-, szakma- és iskolaválasztás elõtt álló általános- és középfokú oktatási intézmények tanulói, valamint az álláskeresõ ügyfelek számára. A fiatalok a kiállításon betekintést nyerhetnek az iskolák kínálataiba, a szakmákba, munkaerõ-piaci információkat szerezhetnek, valamint közvetlen kapcsolatba kerülhetnek szaktanárokkal, pályatanácsadókkal, képzési szakemberekkel, munkáltatókkal. A megyében 5 városban rendezünk kiállítást. A Pályaválasztási Kiállítás rendezvény elsõ állomása Bonyhádon október 21-én 14-16 óra között, a BONI Széchenyi István Általános Iskola Tagintézményében a Továbbtanulási Naphoz kapcsolódóan kerül megrendezésre. Középiskolák, szakmák kerülnek bemutatásra a rendezvényen, melyen a Bonyhádi Kirendeltség, valamint a Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Szolgáltatási Osztálya is képviselteti magát. Foglalkozási információs tanácsadással, valamint különbözõ pszichológiai eszközökkel, berendezésekkel várjuk az érdeklõdõ fiatalokat.

Október 24-27. között Paks ad otthont a „Szakmatúra” elnevezésû programunknak. Az osztályfõnöki órák elõkészített szempontok alapján, a felmért érdeklõdési irányoknak megfelelõen a négy napos rendezvényen a Paks és kistérségének iskoláiból jelentkezett tanulókat elviszik az általuk választott hiányszakmát bemutató munkáltatóhoz, ahol információt kapnak az érdeklõdõk és egyszerûbb munkafázisokat is ki próbálhatnak.

Szintén október hónapban kerül megrendezésre Tamásiban „Üzemlátogatás” címû rendezvényünk, ahol a térségben lévõ munkáltatók üzemeibe látogathatnak el az érdeklõdök.

November 15-én kerül megrendezésre Szekszárdon a „Felnõttképzõk Napja” elnevezésû program a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar „A” épületében. Álláskeresõk részére a képzési rendszer változásáról, képzési lehetõségekrõl, rehabilitációs foglalkoztatásról, valamint külföldi munkavállalási lehetõségekrõl szakemberektõl, munkáltatóktól, képzõktõl kaphatnak tájékoztatást az érdeklõdõk. A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ezen a napon tervez egy fórumot a szakképzés és a felnõttképzés rendszerében várható változásokról. Ezen a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet fõigazgató-helyettese ismerteti a változásokat. Meghívni tervezzük a szak- illetve felnõttképzéssel foglalkozó iskolákat, vállalkozásokat, valamint munkáltatókat. A fórum 10 órakor kezdõdik.

November 16-án „Érettségi utáni képzések” címû rendezvényt tartunk szintén Szekszárdon, a PTE Illyés Gyula Kar „A” épületében. Itt érettségi utáni képzési lehetõséget kínálnak a kiállító intézmények, ezen felül érdeklõdés-vizsgálat, Nemzeti Pályaorientációs Portál, EURES tanácsadást is kínálunk a fiataloknak, érdeklõdõknek.

November 17-19-ig a középiskolák bemutatkozása, különbözõ szakmák bemutatása történik szintén a PTE Illyés Gyula Kar „A” épületében. Szakmabemutatók, elõadások, színes programok várják a továbbtanulás elõtt álló fiatalokat.

A Pályaválasztási Kiállítás 2011. évi rendezvénysorozatának keretén belül a Tamási kihelyezett kiállítás november 25-26. között, a Vályi Péter Szakképzõ Iskolai Tagintézmény nyílt napjához kapcsolódóan kerül megrendezésre. A diákok interaktív formában ismerhetik meg és kipróbálhatják az iskolában oktatott szakmákat, illetve nyílt órák látogatására is lehetõség nyílik. Az érdeklõdõk az www.eletpalya.munka.hu internetes oldalon, a Nemzeti Pályainformációs Portálon igénybe vehetõ tanácsadást is kipróbálhatják, illetve EURES tanácsadó segítségével tájékozódhatnak a külföldi tanulással és munkavállalással kapcsolatos kérdésekben.

November 25-én a Herczeg Eszterházy Miklós Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ad otthont Dombóváron a rendezvénynek. Ezen középiskolák, különbözõ szakmák, szakmabemutatók megismerésére nyílik lehetõség. Ezen felül érdeklõdés-vizsgálattal, EURES és Nemzeti Pályainformációs Portál tanácsadással állunk az érdeklõdõk rendelkezésére.

Sántha István kirendeltségvezetõ, Bonyhád