Lomtalanítás októberben

A BONYCOM Kft. októberben szállítja el a lomtalanításra szánt dolgokat a bonyhádi háztartásoktól. A lom-hulladék elszállítása október 24- 27. között lesz. Az egyéb feleslegessé vált használati tárgyakat, nagydarabos hulladékokat, lomokat a rendszeres hulladékszállítási napokon, reggel 6 óráig helyezzék ki a lakók házuk elõtti zöldsávra (vagy útpadkára). A lomok elszállítása a szemétszállítás megszokott napján történik. Kérik, ne helyezzen ki senki építési törmeléket, autógumit, autóroncsot! A környezet megóvása érdekében a hasznosítható hulladékot (üveg, papír, mûanyag) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hanem használják a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket! Egyben arra is felhívják a lakosság figyelmét, hogy a hulladékot úgy helyezzék ki, hogy az a közlekedést ne akadályozza!

A BONYCOM Kft. arról is tájékoztatja a lakosságot, hogy a lomtalanítási akció befejezése után a Szennyvíztelep melletti hulladékgyûjtõ szigetet megszüntetik, mert november 10-tõl megnyitásra kerül a Gyár utcai hulladékudvar. A hulladékudvarban folyamatosan elhelyezhetõk a háztartásokban feleslegessé vált használati tárgyak, nagydarabos hulladékok, egyéb lomok. A hulladékudvar mûködésérõl a www.bonycom.hu honlapról tájékozódhatnak november hónaptól.

A zöldhulladék elszállítását október 28-án biztosítja a közüzemi cég. A kertbõl és az utcai fákról származó zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû) szállítható formában (ágak kötegelve) október 28-án péntek reggel 6 óráig kérik kirakni a ház elé. A zöldhulladék begyûjtését október 28-án be is fejezik, ezt követõen nem tudják már elszállítani a késve kihelyezett zöldhulladékot. A kéthetente házhoz menõ zöldhulladék-járat november 30-ig üzemel, az újrakezdés 2012. március 2-tól történik.

Elektromos és elektronikai hulladék leadására is lesz lehetõség október 24- 28-ig. A veszélyes hulladéknak minõsülõ elektromos és elektronikai hulladékok (TV, mosógép, hûtõ, monitor, nyomtató stb.) leadására a BONYCOM Kft. II. számú telephelyén (Mikes u. 3. szám alatt) lesz lehetõség, munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között.