Mórágyi Falubúcsú

A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezték a Falubúcsút Mórágyon, ami a reformáció ünnepéhez kötõdik, ezért istentisztelettel kezdõdött a református templomban. Ezt követõen a viseletbe öltözött táncosok végigvonultak a falun, a lakosság megvendégelte õket süteménnyel és itókával. Délután a házaknál lánykérés volt és táncoltak is a résztvevõk, aztán a kultúrházban a búcsúfát táncolták körül. A rendezvény a búcsútemetéssel zárult, mikor a fiúk üvegdobálással zárták a napot, és elhalkult a zene.