Csütörtökön ülésezik a képviselõ-testület

Szeptember 29-én 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a hatósági ügyintézés helyzetérõl

3. A közterület-felügyelet munkájának értékelése

4. A gyermekjóléti és szociális feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítása

5. A Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ Alapító Okirata módosítása

6. Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

7. Bonyhádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület gépjármû vásárlása

8. Egyebek

Zárt ülésen:

1. Tájékoztató az átruházott hatáskörben végzett munkáról

2. A Jordán Materiál Kft. önkormányzati ingatlan bérleti ajánlata

3. „Boros Dezsõ” díj adományozása