Megújult iskolában kezdtek Tevelen

Tevelen jól kezdõdött a tanév, hiszen az általános iskola minden tanulója ingyen kapta a tankönyveket. A középiskolában, felsõfokú oktatási intézményben továbbtanuló teveli fiatalok tanévkezdését fejenként 6 ezer Ft-tal támogatta az önkormányzat.

Nyár elején 9 millió 26 ezer Ft-ot nyert a teveli önkormányzat a Belügyminisztériumtól az alsó tagozatosok iskolaépületének belsõ felújítására. A 2 millió 256 ezer Ft-os önerõvel együtt több mint 11 milliós beruházásnak köszönhetõen a teljes belsõ felújítás megvalósulhatott: vizesblokk korszerûsítés, a folyosó burkolatának cseréje, nyílászárók cseréje. A tanév elsõ két hetében a könyvtár, illetve az óvoda szabad helyiségeiben tanultak az alsós diákok, majd szeptember közepén költözhettek vissza a megújult iskolaépületbe. Héri Lászlóné polgármester elmondta, hogy a késõbbiekben a szükséges külsõ felújításokat is szeretnék elvégezni.