Állattartási rendeletet alkottak

Váralja Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete több napirendet is tárgyalt legutóbbi ülésén. Állattartási rendeletet fogadtak el, ami eddig nem létezett a településen, de egyre több lakossági panasz érkezett a szomszédok állattartási szokásai miatt. Filczinger Ágnes polgármester elmondta, hogy ezentúl 30 ezer Ft-os pénzbírsággal szankcionálni is lehet, ha valaki nem megfelelõen tartja háziállatait. Belsõ ellenõrzés volt az önkormányzatnál, elfogadták az errõl szóló beszámolót és az intézkedési tervet. Döntöttek a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos bérleti szerzõdés megkötésérõl, elfogadták az I. félév költségvetési beszámolóját, illetve a társulásokról és együttmûködésekrõl szóló beszámolót.

A képviselõk döntöttek egy – a falut bemutató – kiadvány készítésérõl. Ez azóta saját forrásból el is készült, a színes fotókkal tarkított, német és magyar nyelvû füzetet már vitte is magával a váraljai delegáció a német partnertelepülésre tett látogatáskor.

A hagyományoknak megfelelõen Váralja Község Önkormányzata 5 ezer Ft-os tanévkezdési támogatást adott azon általános iskolásoknak, akik számára nem ingyenes a tankönyvcsomag.