Kezdõdik az õszi ülésszak

A nyári szünetet követõen augusztus 31-én 17 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérõl

3.) Javaslat a 2011. évi költségvetésrõl szóló 6/2011. (III.10.) sz. rendelet módosítására

4.) Beszámoló a Solymár Imre Városi Könyvtár munkájáról

5.) Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl

6.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 13/2010. (XI.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

7.) Az egészségügyi alapellátás körzeteirõl szóló 12/2009. (IV.15.) számú rendelet módosítása

8.) Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása

9.) Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása

10.) Közoktatási Önkormányzati Minõségirányítási Program módosítása

11.) Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ intézményvezetõi állására pályázat kiírása