Megkezdõdik a belterületi vízrendezés

A DDRFÜ gondozásában lévõ DDOP-5.1.5/B-09-2009-0031. számú, „Belterületi vízrendezés Bonyhádon” megnevezésû nyertes pályázat megvalósítása a július 28-i munkaterület átadás-átvétellel elkezdõdött. A 83.710.150 Ft összköltségû beruházás 75.339.135 Ft támogatással valósul meg. A beruházás három területet érint:

1. Völgységi Malomárok 390 m hosszú önkormányzati szakaszának felújítása (301 m földárok, 77 m mederlap burkolatú árok és 12 m hosszú 120 m átmérõjû áteresz) – Rákóczi és Bethlen utca közötti szakasz.

2. Dózsa Gy. és Bocskai utca vizének átvezetése a Malomárokba 193 m hosszal (102 m hosszban TB 30/50/40 beton mederelemmel, 4 m hosszban helyszíni betonburkolattal, 10 m hosszban NA 60 és 66 m hosszban NA 80 zárt csatornával és 3 db tisztító aknával valósul meg).

20110729-5.jpg3. Borbély utca Déli övárok összekötõ árok építése 333 m hosszban (24 m hosszú mederlap burkolattal, 273 m hosszú III/100/120 típusú mederburkolattal, 36 m hosszú NA 100 zárt csatornával készül).

Mindezen munkákat a közbeszerzési pályázat elnyerésével a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. Szekszárd végzi el. A mûszaki ellenõrzési feladatokat a szekszárdi székhelyû PLAN-ÉTA Kft. munkatársai végzik. Minderrõl Makovics István (fotónkon középen), a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal vezetõ fõtanácsosa, beruházási ügyintézõ adott tájékoztatást tegnap a sajtó munkatársainak.